De to vandtårne fungerer fint, selvom den totale kapacitet godt kunne ønskes større. At vedligeholde tappehaner er en tilbagevendende opgave. De slides op, selvom vi anvender god dansk kvalitet. Dem vi kan købe i Gambia, kan ikke holde til at blive spændt ordentligt fast.

Vandtårnet ved klinikken var ved at være tæret op. Vi har nu fået den forstærket med brugte damprør (fjernvarmerør) som Arne har skaffet i Danmark. Det er der kommet et godt resultat ud af, så nu overvejer vi, om der evt. kan sættes en ekstra tank op og laves en supplerende boring. P.t. kniber det ind imellem med, at der er vand nok på klinikken. 

                           smeden arbejder    S skal den anden side op
                           Smeden arbejder                                                       Så skal den anden side op.

                           hvad gr vi nu    dyb koncentration
                           Hvad gør vi nu                                                            Dyb koncentration

                           der arbejdes i hjden med at lave yderligere forstrkning                               det frdige resultat
                           Der arbejdes i højden med at                                     Det færdige resultat 
                           lave yderligere forstærkning

02-05-2017


Teknikrummet er nu ombygget og solcellerne monteret på taget. Tappestederne er reetableret og der kan nu tappes vand fra 12 tappesteder i den midterste del af landsbyen.

Der er god vækst i Gambia i regntiden. Man skulle ikke tro der kun er gået 8 måneder siden tårnet blev rejst.

                          Transport af vandtårn    En trailer kan bruges til meget
                          Transport af vandtårn                                                   En trailer kan bruges til meget

                          Situationen overvejes    1. trin
                          Situationen overvejes                                                   1. trin

                          Nu begynder det spændende                     Så er den oppe
                          Nu begynder det spændende                                                         Så er den oppe

                          Privat vandforsyning                      Vandtårnet med planter
                          Privat vandforsyning                                                                      Vandtårnet med planter

29/12-13/LAa


Medens vi har været hjemme på juleferie, har vor lille smed sørget for, at vandtårnet til torvet er blevet svejst sammen og malet. Da vi ankom sidst i januar, var tårnet klar til at blive rejst. Frivillige fik gravet ud til fundamentet, som blev støbt. Vi var nu klar til det store øjeblik, hvor tårnet skulle hejses. En opgave som alle afventede med spænding. Skulle der en kran til, eller kunne vi klare den med en talje.

24. februar blev tårnet ved hjælp af traileren, et par sækkevogne og en hel masse hjælpere fragtet op til torvet. 26. februar blev toppen af tårnet løftet op på en stolpe, taljen monteret og bundet fast til et træ. Det store øjeblik var kommet, hvor tårnet skulle op at stå. Alt gik planmæssigt og nu står tårnet der, som et stolt udkigs punkt. På tårnet er efterfølgende blevet placeret en 2000 l vandtank. Anlægget venter nu på en ombygning af teknikrummet, montering af solceller og udskiftning af vandpumpe. Det spændende er så, hvor mange huller der er blevet på jordledningen samt om vi kan finde tappestederne. De fleste er brækket af.

23/3-13/LAa


Det solcelleanlæg vi tog i brug 1. marts 2012, som via en 2000 l tank forsyner 6 tappesteder og 2 skoler med vand fungerer fortsat fint. Fra ca. kl. 9 om morgenen til 16.30 om eftermiddagen kan solen trække pumpen. Det betyder, at en stor del af dagen er der adgang til rent drikkevand i den del af byen. Nursery Skolen, som er blevet tilsluttet anlægget, har egen vandtank, som gør at når den er fyldt, kan de have vand fra tidlig morgen før anlægget begynder at pumpe.
For at flere kan få glæde af rent drikkevand, er vi påbegyndt produktion af et vandtårn til opstilling på byens torv, hvor der findes et tilsvarende anlæg, som blot ikke fungerer, fordi der ikke er penge til benzin til generatoren. Boring og ledningsnet er til rådighed og venter kun på at blive forsynet med ny pumpe, tank og nye tappehaner.
For så vidt angår de 2 håndpumper må vi desværre konstatere, at vandet i området tilsyneladende indeholder nogle stoffer, som gør, at wirerne ikke kan holde.

4/1-13/Laa


Da Grundfos donerede os, en solcelle pumpe og vi anskaffede solpaneler, fik vi etableret vand til den ene del af landsbyen. Systemet som en Belgisk forening havde lavet for et par år siden, fungerede ikke, og da muligheden var der, tog vi over og nu er der vand i landsbyen, med 7 tapsteder.
Men da den store 2500 L tank, kom rigtig ibrug, konstaterede vi at fundamentet ikke var af en kvalitet, som vi turde stole på. Men med hjælp fra vores lokale smed og indkøb af ret så meget profiljern, har vi fået tanken sikret, så nu ser vi næste storm i møde med sindsro. Ud over at levere vand til landsbyen er begge skoler samt medhjælperboligen koblet til denne boring.

                                                     

19/6-12 AH


I 2007, da vi første gang kom til landsbyen, skulle alt vand trækkes op af en af de mange brønde, som var mellem 15 og 25 dybe. Mange af dem var ikke engang forsynet med brøndringe.

I 2009 blev den første boring etableret sammen med skolen. Med en solcellepumpe kunne den forsyne skolen med vand og give mulighed for, at de omkringboende i en vis udstrækning kunne hente vand.

Da Arne byggede huse til sig selv og hans gambianske familie, etablerede han en 30 m dyb boring. Vandet herfra var så godt, at alle gerne ville have del i det, så når generatoren kørte, var der lange køer af ventende børn og kvinder, som gerne ville have vand.

I 2010 fik foreningen kontakt til Kylle Jensen, som via DCDA Danmark havde midler til at etablere en boring forsynet med en håndpumpe. Boringen blev lavet på byens torv.

I vinterhalvåret 2010/11 supplerede DCDA vandforsyningen med endnu en boring og pumpe på det lille torv i den vestlige del af landsbyen kaldet ”Iceland”.

Det har desværre efterfølgende vist sig, at løsningen med håndpumper ikke har virket efter hensigten. Der er et eller andet i vandet, som gør, at wirerne ikke kan holde.