Markedsplads på det lille torv

I området ved skolen kaldet Iceland er der en mindre markedsplads. Landsbyen har tidligere lavet et overdækket område bestående af træstolper og overdækning med palmeblade.

I vinterhalvåret 2016/17 har områdets beboer på frivillig basis bidraget til køb af cement og sand, så de har kunnet bygge murerne til en ny markedsplads.

Vi har givet spærene, som vores smed Sonko har lavet. Med sidste container havde foreningen en del brugte tagplader med, som nu bl.a. er blevet brugt til at lægge tag på. To at foreningens faste håndværkere har hjulpet de frivillige, så der nu står en fin bygning under tag.

Nu mangler der bare at blive støbt gulv og lavet bænke og borde før det er perfekt.

                    alle hjlper til          det skrider fremad
                    Alle hjælper til                                                                           Det skrider fremad

                    hvordan passer lngden          s er opgaven udfrt
                    Hvordan passer længden                                                          Så er opgaven udført

                    s er taget nsten frdig          sprrene fragtes til markedspladsen
                    Så er taget næsten færdig                                                         Spærrene fragtes til markedspladsen

                    ved flles hjlp gr det lettere
                    Ved fælles hjælp går det lettere

I efteråret 2017 blev der støbt gulv i den nye bygning. Som det fremgår af billederne er det hård arbejde, men når bare der er nok frivillige, går det.

                    Støbning af gulvDSCN7213          Opfyldning.DSCN7194

                    Blanding af cementDSCN7212          Materialer.DSCN7195 1

Forinden støbningen af gulvet kunne påbegyndes, var det nødvendig med lidt afretning, og da arbejdet foregik på frivillig basis lørdag og søndag, betød det, at kvinderne i en periode igen var henvist til at sidde ude i solen kun med skygge fra de få træer der er i området.

                    Kvinder der handler.SAM 0329 1           Kvinder der handler 2.SAM 0331a

 

I efteråret 2019 kom toiletbygningen ved markedspladsen under tag, så nu mangler de blot at få pladsen forsynet med nogle borde for at den er fuldt funktionsdygtig

        Markedsplads salg IMG 0336

 

 

Markedsplads på det store torv

I 2010 tog foreningen initiativ til at opføre en overdækket markedsplads på det store torv.

Der blev udarbejdet tegninger og overslag og i efteråret 2009 gik murerne i gang med udgravning og støbning. Dels ved hjælp af genbrugsmaterialer fra Danmark og køb af nyt blev bygningen rejst i foråret 2010 med hjælp fra lokale håndværkere og frivillige fra Danmark.

Bygningen blev taget i brug til stor glæde for landsbyens kvinder.

Markedspladsen blev senere pudset og malet indvendig.