Afholdt lørdag den 16. august 2014 i Café Røde Kors, 6950 Ringkøbing i SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends med følgende dagsorden:

Ordinær generalforsamling

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

 

 

2.

Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

 

3.

Beretning fra evt. projektgrupper.

 

 

4.

Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

 

 

5.

Indkomne forslag

 

 

6.

Fremlæggelse af budget.

 

 

7.

Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent

 

 

8.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

 

 

På valg er: Hanne Aaberg, Marie Hansen og Annita Henriksen

 

 

9.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

 

 

På valg er: Bodil Hougesen og Britta Nielsen

 

 

10.

Valg af revisor

 

 

 

På valg er: Susanne Bank

 

 

11.

Eventuelt.

 

 

Referat

Ad. 1 Som dirigent blev Per Larsen valgt og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning v/Arne Holm og Hanne Aaberg - se beretningerne nedenfor

Ad. 3 Ingen

Ad. 4 Leif Aaberg gennemgik det fremlagte regnskab. Regnskabet godkendt

Ad. 5 Ingen forslag modtaget

Ad. 6 Udkast til budget fremlagt

Ad. 7 Kontingent fastholdt uændret med 50 kr. for medlemmer og bidrag for sponsorer 25 kr. som fratrækkes indbetalingen før der afregnes til skole/familie.

Ad. 8 Genvalg til Hanne Aaberg og Marie Hansen. Nyvalg af Bente Larsen i stedet for Annita Henriksen

Ad. 9 Genvalg til Britta Nielsen og nyvalg af Annita Henriksen i stedet for Bodil Hougesen

Ad. 10 Genvalg til Susanne Bank

Ad. 11 Her oplyste næstformand HC Skovsende, at foreningen nu er på Facebook, hvor det er muligt at følge foreningens aktiviteter samt komme med kommentarer.

Arne Holm orienterede om flyrejser til Gambia. For at øge sponsorernes mulighed for at besøge projektet, vil der på hjemmesiden blive orienteret om, hvornår der er bestyrelsesmedlemmer til stede i Gambia. Evt. oplysning om rejsetidspunkt, kan oplyses ved henvendelse til foreningen via mail.

HC Skovsende fortalte om sin oplevelse som arbejdende turist i Sambuyan.

På forespørgsel om hvor længe et sponsorat løber blev svaret, at det altid er frivilligt hvornår en sponsor vil stoppe. Hvis barnet skolegang ikke er ophørt, vil vi forsøge at finde en ny sponsor. P.t. forventer vi at fortsætte til og med 9. klasse. Prisen for efterfølgende High School er ikke kendt.

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Arne Holm
Næstformand: H. C. Skovsende
Sponsoransvarlig: Hanne Aaberg
Sekretær: Marie Hansen
Kasserer: Leif Aaberg
Byggekoordinator: Egon Mejer Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Bente Larsen

 

Bestyrelsens beretning 2014 ved formand Arne Holm:
Velkommen til denne, den 5. ordinære generalforsamling i vores forening. Igen er der jo sket en utrolig masse i Sambuyan, siden vor sidste generalforsamling. Sidste sommer stod boligforening Grenen i Skagen for at skulle nedrive 3 blokke og så var vi ude med snøren igen. Vi fik lov til at tage pvc vinduer og yderdøre samt en hel del køkkenskabe. Det var jo lige ”guf” for det nye sundhedsprojekt, så de blev transporteret ned til et lager på havnen. Skagen Beton, skulle ha’ nyt tag, så vi var på pletten igen. Der var til stadighed problemer med strømmen i Sambuyan, så vi investerede i en 18 KW Lista Generator, omkring 9000 kr. den havde kun kørt i 265 timer som nødstrømsanlæg på Holbæk banegård, så den var jo næsten ny. Skibselektro i Skagen sørgede for div. tavler og tilslutning (som et sponsorat) så nu skulle vi være godt forsynet. ( Det er vi også )
Der blev reserveret en stor del hospitalsudstyr på U-landsværkstedet, så med de skolemøbler og byggematerialer, samt tøj og sko, var den 1. containeren klar til at blive pakket. Efter nogle forespørgsler ved Falck i Ålborg, blev vi lovet en fin Ambulance som blev officielt overdraget til de 2 foreninger 23. december sidste år. Billeder og tekst stod EzeePrint for, ligesom de også har doneret alle vores skilte og bil reklamer. Jeg tog til Gambia 23. september og med mig havde jeg Birte Marie fra Gl.Skagen. En rigtig god oplevelse for både hende og os. Hun er meget interesseret og engageret i projektet. Der var mange hjælpere dernede, dette efterår. Peter og Ole fra U-landsværkstedet i Ålborg, Per og Bente samt Sterna fra Holstebro, Hanne og Leif, der som sædvanlig, trækker det store læs med børnene og meget andet.
Der var desværre en meget træls oplevelse med vores Gambiske administrator, så vi måtte finde en ny bestyrelse, dernede. Det blev Ousman Touray, Penda Sowe, Bakery Drammeh og viceskoleinspektøren Alahaji Jammeh. De startede godt ud med flere forslag og ideer, så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror at vi dermed har fået en god bestyrelse af Gambianere. Rent arbejdsmæssig dette efterår, fik vi muren om skolen lavet 2 blokke højere, fik den pudset både udvendig og indvendig samt lavet udekøkken på den store skole. Støbte fundament til den nye generator, klargjorde sundhedsklinikken med maling, sanitet, strøm og monteret skabsinventar da containeren ankom. Der blev gravet hul til toiletterne og vi byggede fødeklinikken op efter at frivillige fra landsbyen havde rømmet hele grunden for græs mm. Ligeså nåede vi at lukke bygningen dagen før jeg tog hjem på juleferie. Vi havde (igen) en del møder med Sundhedsministeriet, omkring bemandingen og driften af klinikken, og nu syntes det at være OK. (men kan vi nu stole på dem???)
Så blev der juleferie og det sidste til containeren skulle hentes hjem. Den blev pakket i januar, hvor der var hunde koldt og snevejr, og vi modtog den i Gambia i marts måned i helt andre temperaturer. Leif og Egon havde pakket ambulancen så godt, at den ikke havde en skramme ved ankomsten, så alt tegnede perfekt.
1. februar var jeg på vej igen. Hans & Ketty fra Skagen fulgtes med mig denne gang. Det var første gang de besøgte Gambia og var positiv overraskede. Der var en kanon arbejdskraft i dem, så det gled rigtig godt fra start. Der var også nok at tage fat på, da vi havde planlagt indvielse og overdragelse 15. april. Selve klinikken var jo næsten klar, bortset fra lidt indretning og andre forskellige småting. Fødeafdelingen var blevet pudset ind- & udvendig i juleferien, så nu var det bare at stramme ballerne op. Der blev malet og lagt lofter op, trukket el kabler og vandrør, monteret sanitet, døre og vinduer. Der blev lavet venteplads på verandaen og garageporten blev sat op. Der blev lagt fliser i hele bygningen og vi var klar til at modtage containeren d. 6/3.
Containeren ankom næsten efter planen og blev frigivet uden de helt store problemer. Ambulancen blev taget ud i havnen og kørt til Sambuyan (uden nummerplader og forsikring). Men ”no problem ” som de altid siger dernede. Resten så som, senge, møbler, udstyr, lamper, og meget andet, blev denne gang sat i den store sengestue. Forsvarligt låst inde. HC og Conny var der i 3 uger, og der blev malet og renset sår, til den store guldmedalje. Det var jo mening at Leif skulle komme til hjælp 1. marts, men fik flyveforbud pga. problemer med hjertet. Det var jo en streg i regningen for han er en kanon hjælp. Han blev afløst af Bente fra Holstebro. Hun var speciel god til børn og sår. Men Egon (problemløseren) kom jo til undsætning. Hanne & Mie kom i marts, så nu var der flere hænder, men der var også meget at gøre, for nu skulle alt jo på plads inden indvielsen 15. april.
Alle invitationer til VIP gæsterne blev sendt ud og der var vel omkring 75 af slagsen. Vi hyrede kokken på Bakuto Hotel, til at stå for maden til VIP. Til alle de lokale, var det VDC komiteen under ledelse af Penda Sowe og Ousman Touray, som klarede det. Der blev holdt mange møder om forløbet af programmet, men alt syntes at skulle fungere.
9. april kom så de 6 danske venner, Erik, Merete, Simone, Bodil, Gudrun og Britta. Så kom der gang i malerpenslerne og de malede ikke hele byen ”rød” men alle bygninger i projektet blev frisket op igen, med Skagen gul. Et par dage efter kom Jacob og Kim fra 24 Nordjyske, så alt blev filmet og fotograferet og mange interviews, så det bliver spændende og se hvad de får ud af det. Mie tog hjem efter 2 uger 26/3 og Hanne skulle hjem 15/4, så der blev lagt hårdt pres på hende for mange ting skulle jo ordnes med ”Headmasteren” og de øvrige lærere etc. Inden hun tog hjem, fik hun, af direktøren for skoleministeriet, opgraderet skolen til også at må undervise 7. klasse og senere 8. & 9.
Lørdag før ”festen” kom Sundhedsministeren på uanmeldt besøg, for at se hvad vi havde lavet, for han havde jo kun snakket med os på hans kontor. Han var vildt benovet og kunne slet ikke få armene ned igen. Han lovede os både læge, laborant, jordmoder og sygeplejerske, og da han blev vist rundt i ambulancen, var han helt færdig. Dagen efter kom PS. Dr.Taal, sammen med chefen for distriktet og de var også vildt begejstrede, men knap så gavmild med personale valget. Dagen før (festen) var jeg vist ikke til stor hjælp, vist nok snarere, det modsatte. Men dagen oprandt. Flagene blev hejst, 4 telte blev rejst, stolene blev hentet og gryderne kom i kog. Mange flotte taler og stor begejstring fra alle. Der var vel omkring 1500 mennesker, der alle fik mad. Snorene blev klippet på både skolen og klinikken, med efterfølgende dans og underholdning af de lokale beboere. En helt perfekt dag, som blev afsluttet med fyrværkeri (fra Ålborg fyrværkeri fabrik)
Efter indvielsen, har Regeringen ansat (foreløbig) en jordemoder og en ambulancechauffør. Det er der også hårdt brug for, for jordemoderen skal også tage hånd om alle de andre problemer, som kommer i landsbyen. Modue og Awa, der har en 2 årig uddannelse som sygepassere, hjælper ham i det daglige (uden løn) og nu kommer regnsæsonen snart, så har en stor del af byen Malaria. Langfredag 3 dage efter indvielsen, kom det første barn til verden på den nye fødeklinik, under stor opstandelse. Det viste sig at være den samme, som fødte i min bil, på vej til hospitalet i Gunjur 16. februar 2012. Alle var meget rørte over hændelsen, så vi græd alle sammen, og fødeafdelingen kører bare derudaf med flere fødsler om ugen. De mere komplicerede, bliver bragt til et større hospital (af ambulancen). Medens Gudrun var der, blev hun en fast del af klinikken, og prøvede at få personalet til at forstå ideen i at bruge alle de forskellige bandager e.t.c.
Inden vi vendte hjem igen nåede vi at opføre en bygning til personalet på klinikken samt en lille udbygning til sengeafdelingen, indeholdende entre og toilet.
Det blev til 6 rigtig gode dobbelt sider i 24 Nordjyske og 4 stk. udsendelser på TV. Jeg håber at det vil bringe foreningen lidt mere frem på Danmarks kortet. TV2 havde også lovet at komme med derned til indvielsen, men meldte fra. ØV.
Da Gudrun og Britta lavede havregrød til 109 børn, var det til stor fornøjelse for alle eleverne, så vi må se om ikke vi kan hamstre en palle gryn. Jeg har forsøgt ved Valsemøllen i Esbjerg, men fik afslag, så jeg prøver igen. Hvis jeg sender videoen med fra Nordjyske, kan det jo godt være det åbner lidt op. De (Gudrun & Britta) var ved at kvæles i den megen røg i Nursery køkkenet, så vores nyeste tiltag er ”Lokale komfurer”. Det viste sig, at være en kanon god løsning, så p.t. har vi lavet 3, af slagsen i de 2 køkkener på skolerne. Hvor de før brugte 12-14 stk. brænde til 1 x madlavning, bruger de nu kun 3-4 stk. Det er vores håb, at alle landsbyens compounds, skal lave deres eget komfur. Beboerne bruger meget tid på at samle brænde.
Svend Rex fra Odense har kontaktet mig ang. fødeklinikken. Han har lige solgt sin butik for fødsler og kunne nok være interesseret i at hjælpe lidt dernede. Han har besøgt skolen et par gange og er meget imponeret over vores resultat.
Efter vi er kommet hjem, har Hanne fortalt mig, at direktør Bubacarr Suvaneh, har forespurgt om mulighed for en bolig til de nye lærere, som skal undervise klasserne 6-9. Det er da en mulighed, men hvor skal den ligge og hvor mange skal bruge den? Kan vi bruge planen fra staff boligen til klinikken, måske med et par værelser til kvindelige lærere. Det var jo smart, om den ikke kom forlangt fra eksisterende vand og afløb. Så nu må vi jo på jagt efter flere pvc vinduer og døre / og et par toiletter mm.
Jeg vil slutte med en kæmpe tak til alle i foreningen og til dem som står parat, når vi mangler en hånd.

 

Beretning vedr. skoledriften ved Hanne Aaberg sponsoransvarlig:

Skoleåret 2013/14 er forløbet meget tilfredsstillende i LBS-skolen. Dog har vi haft problemer med at der tages for mange nye elever ind uden at vi har sponsorer til dem. Det er forsøgt afhjulpet ved møde mellem skoleinspektøren Mr. Jallow, viceskoleinspektøren Mr. Jammeh, tilsynsførende for skolerne i regionen Mr. Shaw, vores nye samarbejdsformand i Gambia Mr. Ousman Touray, Arne Holm, Leif Aaberg og undertegnede.

Her fik vi aftalt, at rekrutteringen fremover skal ske via Nursery-skolen og vi reducerede de 4 1. klasser til 2, (eleverne blev dog fordelt i 3 klasser, da man havde fået tildelt lærere). Nogle elever fik lov at starte i Nursery og nogle blev sendt hjem og skrevet på venteliste. Vi fik også aftalt at antal elever i nye klasser højst må være 40, hvor regeringen siger 45 elever pr. klasse.

Til gengæld var der startproblemer med Nursery-skolen. Regeringen ville ikke godtage vores lærere men ville sørge for 4 nye lærere og 2 af vores tidligere lærere, har vi ansat som hjælpelærere. Da vi kom derned var der kun vores 2 hjælpelærere til 4 klasser. Det lykkedes os at få yderligere 2 lærere derover efter møder og adskillige opfølgninger, så siden har det kørt uden problemer.

Vi har deltaget i landsbymøder (VDC) bl.a. med forældre til 5. og 6. klasse vedr. tyveri og graviditet.

Skolens lokaler er benyttet i forbindelse med sundhedsundersøgelser og vaccinationer.

Det er lykkedes at skaffe mange nye sponsorer, så ved afslutning af skoleåret er 511 elever ud af 547 sponsoreret, altså en forøgelse med over 100 nye elevsponsorer i dette regnskabsår. Vi skal dog fortsætte med at finde sponsorer, da vi starter en ny børnehaveklasse hvert år og der kommer også tilflyttere fra andre skoler.

Vi har fået nogle ekstra penge til skoleprojektet og vi har derfor haft mulighed for at afholde en skolefest for alle elever. Det var en stor succes, hvor børnene havde en rigtig god dag med musik, underholdning (Sketch opført af eleverne) og god forplejning med både morgenmad, frokost og diner (Ebo). Alt var hurtigt og godt arrangeret af skolens ansatte – stor ros til dem for arrangementet.

Af elevsponsoratet har vi som tidligere givet tilskud til Nursery-skolens deltagelse i arrangement i f.b.m. Independenceday, som de går meget op i. Jeg deltog selv i arrangementet, som forløb godt. Dog har jeg aldrig set så dårlig en bus, som den vi kørte i. Alle sæder var ødelagte og vi var nok dobbelt så mange, som den var beregnet til.

Vi har også betalt for udflugten for 3. klasse, som fandt sted i juni måned.

På skolen er der dannet 3 foreninger for elever:

Spejder/Scouts med. musikkorps, Drama/Performance, Røde Kors/Red Cross

Vi har givet et tilskud til uniformer til nogle af spejderne, så de ikke skal låne alle uniformer i naboorganisationen i Gunjur og der søges om instrumenter, men det har vi ikke kunnet efterkomme endnu. Der er også betalt penge til mad i f.m. en uddannelsesdag for lærerne. Der er ansat 2 skræddere til at sy uniformer.

Medens jeg var dernede, arrangerede skolen en idrætsdag for alle eleverne. Det var også en god oplevelse. De lavede løbebaner ved at hælde vand i riller og fylde dem med aske, så det blev som et rigtigt atletikstadion. Eleverne var opdelt i 4 hold og dystede mod hinanden i mange discipliner.

Tak til alle for opbakningen til os og foreningen

 

Regnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends
For perioden 01.07.2013 - 30.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Medlemskontingent (22 x 50 kr. + 450 kr.)

kr.

   1.550,00

 

 

Tilskud Tipsmidler 2014

kr.

54.339,03

 

 

Merkur Co2 sparekonto via Gambia Nordjylland

kr.

58.000,00

 

 

Øvrige sponsorbidrag + salg af støttebeviser

kr.

170.730,00

 

 

Gambia Nordjylland - andel af udgift til indvielse

kr.

3.000,00

 

 

Indbetalt bidrag til projektrejser

kr.

72.500,00

 

 

DMR-U - tilskud til forsendelse af 2 containere

kr.

70.320,00

 

 

Refusion DMR-U

kr.

12.620,83

 

 

Renteindtægt

kr.

172,01

 

 

Skolesponsorater Sambuyan

kr.

226.265,00

 

 

Medlemsbidrag do (514 x 25 kr)

kr.

12.600,00

 

 

Ekstraindbetalinger + forudbetalte

kr.

24.260,00

 

 

Projekt Ingemann. Heraf medlemsb. 104 x 25 = 2.750 kr.

kr.

69.450,00

 

 

Projekt Ingemann: Bidrag til nyt tag Kunkujang

kr.

1.700,00

 

 

I alt.

kr.


777.506,87

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

   

Skolebyggeri (mur m.v.)

kr.

13.122,04

 

 

Medhjælperbolig – frivillige

kr.

12.567,94

 

 

Sundhedsklinik

kr.

19.856,10

 

 

Fødeklinik

kr.

93.673,71

 

 

Medarbejderbolig – klinikansatte

kr.

60.339,39

 

 

Udgifter i forbindelse med indvielse og overdragelse

kr.

8.644,90

 

 

4½ KW inverter

kr.

11.589,16

 

 

Køb af generator

kr.

9.000,00

 

 

Køb af værktøj og reservedele(ref. DMR-U kr. 9.320,83)

kr.

23.701,93

 

 

Udbetalt tilskud projektrejser

kr.

73.500,00

 

 

Transport og forsendelse af 2 container

kr.

70.320,00

 

 

Ekstra udgift til rep. af vej ved levering af container

kr.

2.998,95

 

 

Driftsudgifter Gambia

kr.

7.680,73

 

 

Udgifter til transport i Gambia

kr.

6.970,16

 

 

PR og oplysning: Papir, blækpatroner m.v.

 

 

 

 

(heraf refusion DMR-U kr. 3.300,00)

kr.

18.996,68

 

 

Driftsudgifter: Porto, papir , billeder m.v.

kr.

8.360,10

 

 

Generalforsamling + bestyrelsesudgifter

kr.

4.266,00

 

 

Indbetalt til skole drift + indkøb

kr.

181.438,61

 

 

Udbetaling ekstrabidrag

kr.

8.760,00

 

 

Projekt Ingemann: Udbetalt sponsorater

kr.

68.163,90

 

 

Projekt Ingemann: Billeder, porto m.v.

kr.

1.787,67

 

 

I alt

kr.


705.737,97

 

 

Balance

kr.

71.768,90

 

 

 

kr.

777.506,87

 

 

 

 

 

 

 

Beholdning pr. 30.06.2014

 

 

 

 

Driftskonto

kr.

19.312,88

 

 

Byggekonto

kr.

106.343,70

 

 

Skolekonto

kr.

101.424,71

 

 

Opsamling ekstrabetalinger

kr.

20.361,91

 

 

Kontant beholdning Gambia

kr.

6.236,77

 

 

Projekt Ingemann Gambia

kr.

9.410,29

 

 

I alt

kr.


263.090,26

 

 

Beholdning primo

kr.

191.321,36

 

 

Nettotilgang

kr.


71.768,90

 

 

 

 

 

 

 

Indberetninger til SKAT 2013 kr. 342.350,00 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)

 

 

 

 

 

Ringkøbing, den 10. juli 2014

Leif Aaberg

 

 

 

 

 

 

 

Budget for SVF-Skagenskolen 2014/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Bidrag virksomheder, fonde og private

kr.

100.000,00

 

 

Gambia Nordjylland mur om klinikker

kr.

40.000,00

 

 

Tilskud DMR-U - container

kr.

70.000,00

 

 

Refusion DMR-U vedr. 2013/14

kr.

7.000,00

 

 

Indbetaling af bidrag til projektrejser

kr.

60.000,00

 

 

Elevsponsorater 550 x 500

kr.

275.000,00

 

 

(Heraf bidrag til adm. 550 x 25 = 13.750)

 

 

 

 

Medlemskontingent 40 x 50

kr.

2.000,00

 

 

 

kr.


554.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

Transport af container

kr.

36.000,00

 

 

Køb af container

kr.

34.000,00

 

 

Tilskud til projektrejser

kr.

60.000,00

 

 

Vedligehold af bygninger

kr.

10.000,00

 

 

Mur omkring klinikker

kr.

50.000,00

 

 

Mur omkring skole

kr.

30.000,00

 

 

Bolig til lærere

kr.

70.000,00

 

 

Brochurer m.v.

kr.

13.000,00

 

 

Maskinanskaffelser

kr.

30.000,00

 

 

Billeder, porto, generalforsamling m.v.

kr.

12.000,00

 

 

Driftsudgifter Gambia

kr.

5.000,00

 

 

Transport i Gambia

kr.

10.000,00

 

 

Drift af skoler

kr.

260.000,00

 

 

 

kr.


620.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Ingemann projektet

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Elevsponsorater Ingemann 100 x 600

kr.

60.000,00

 

 

(Heraf bidrag til adm. 100 x 25 = 2.500)

 

 

 

 

 

kr.


60.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

Porto, papir, billeder m.v.

kr.

2.250,00

 

 

Betaling for skoleophold Ingemann

kr.

57.500,00

 

 

 

kr.


60.000,00